کیفیت خدمات:


شرکت از نیروهای متخصص، فنی، مجرب و دارای مهارت بالا در حوزه‌های مالی ومدیریتی استفاده نموده و همواره به سازمان ها و شرکت ها دیدگاهی خلاق، پیشرفته و علمی دارد. شرکت وظیفه اصلی حسابداری را ارائه اطلاعات مفید جهت کمک به تصمیم گیری مدیران که می‌تواند زمینه ساز رشد وتعالی واحدهای تجاری آنها باشد می داند. میزان تجربه و تخصص بالای کارکنان شرکت در کنار عضویت مدیران ارشد آن در انجمن های حرفه ای کشور عاملی است که به عنوان بازویی نیرومند در جهت نیل به اهداف شرکت که همان ارتقا و بالا نگهداشتن کیفیت خدمات می باشد عمل می کند.
رویکرد راهبردی شرکت ارائه اطلاعات مالی و حسابداری مرتبط و در عین حال قابل اتکاء و مفید، به عنوان مهم ترین وسیله تصمیم گیری و تحقق ارزش افزوده برای واحدهای تجاری ، شرکت ها و سازمان ها می باشد.
بدون شک این سياستهای کلی در کاهش هزينه ها، جلوگيری از پراکندگی اطلاعات و تسريع در رفع مشکلات موثر خواهد بود.

اصول بنیادی:


لازمه دستیابی به اهداف حرفه کارشناسی توسط کارشناسان حرفه‌ای، پایبندی به اصول بنیادی زیر است:

الف) درستکاری: کارشناس حرفه‌ای در انجام خدمات حرفه‌ای خود باید درستکار باشد.

ب) بی‌طرفی: کارشناس حرفه‌ای باید بی‌طرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوریف، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، بی‌طرفی او را در ارائه خدمات حرفه‌ای مخدوش کند.

ج) صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای: کارشناس حرفه‌ای باید خدمات حرفه‌ای را با دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهد. وی همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه‌ای خود را در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد خدمات وی به گونه‌ای قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می‌شود.

د) رازداری: کارشناس حرفه‌ای باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه‌ای خود به دست می‌آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما استفاده و یا افشا کند، مگرآنکه از نظر قانونی یا حرفه‌ای حق مسئولیت افشای آن را داشته باشد.

ح) رفتار حرفه‌ای: کارشناس حرفه‌ای باید به گونه‌ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه‌ای او سازگار باشد و از انجام اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه‌ای را خدشه‌دار کند، بپرهیزد