مشاوره مالی:


امروزه دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتکاء به منظور پاسخگویی به مسئولین ذیصلاح و ذیعلاقه درون سازمانی و برون سازمانی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه از ضرورت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود. از طرف دیگر صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و سایر استفاده ­کنندگان برای تصمیم­گیری در زمینه سرمایه­ گذاری، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. مضافاً با توجه به پیشرفت­های روز­افزون صورت گرفته در زمینه­ های مختلف محیطی، نیاز به مشاوران متخصص در تمامی شرکت­ها و سازمان­ها احساس می­شود.

اهم خدمات مشاوره­ای قابل ارائه توسط شرکت خدمات مالی و مشاوره مدیریت بهبود ارقان پارسیان عبارتست از:
ارائه مشاوره در رابطه با طراحی، خرید یا بهینه سازی سیستمهای حسابداری متناسب با موضوع فعاليت موسسه،
ارائه مشاوره در رابطه با ایجاد ساختار کنترلهای داخلی،
ارائه مشاوره در رابطه با امور مالی و دفترداری،
ارائه مشاوره در رابطه با نحوه پاسخگویی به حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی،
ارائه مشاوره در خصوص نحوه پاسخگویی به حسابرسان دیوان محاسبات،
ارائه مشاوره در رابطه با نحوه پاسخگویی به حسابرسان تامین اجتماعی،
ارائه مشاوره در رابطه با اجرای مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار،
ارائه مشاوره در رابطه با طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی و شناخت و ارزیابی آن،
اجرای نظارت بر حسن اجرای مراحل مختلف قراردادهای مالی بعنوان ناظرکارفرما،
ارائه مشاوره در رابطه با بازنگری نرم افزاری و سخت افزاری سيستم حسابداری موجود و ارتقا’ آن متناسب با حجم وموضوع فعاليت مشتریان
ارائه مشاوره در رابطه با ارزيابی تخصصی و بهره وری نيروی انسانی در حوزه حسابداری
ارائه مشاوره در رابطه با تهيه اساسنامه شركتها، صورتجلسات مجامع، هيأت مديره و ...
ارائه مشاوره در رابطه با تدوین آئين نامه ها و دستورالعملهای مورد نياز موسسات و شركتها متناسب با نوع فعالیتشان،
ارائه مشاوره در رابطه با گزارشات توجيهی و برگزاری مجامع مربوط به افزايش سرمايه شركتها،
ارائه مشاوره در رابطه با بررسی مطالعات فنی ، اقتصادی و سرمايه گذاری وارائه نتايج حاصل از تحليلهای مالی،
ارائه مشاوره در رابطه با تهيه صورتهای مالی ضمنی وسالانه موسسات و شركتها،
ارائه مشاوره در رابطه با رسیدگی به حساب های سنواتی و اصلاح حسابها،
ارائه مشاوره در رابطه با تنظيم گزارشهای مالی جهت بانكها و ساير موسسات مالی و اعتباری،
ارائه مشاوره در رابطه با ایجاد ساختار در كدينگ کالا های عمومی و پروژه ای،
ارائه مشاوره در رابطه با طراحی سیستم­های اطلاعاتی حسابداری
ارائه مشاوره در رابطه با سایر موضوعات مرتبط در حوزه مالی