مشاوره بیمه ای:


ارائه مشاوره بیمه تامین اجتماعی به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، کارفرمایان و پیمانکاران به صورت كاملا حرفه اي و در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه  به شرح زير :
۱- كنترل نحوه محاسبات بدهي ها و اوراق مطالباتي كه توسط شعب سازمان تأمين اجتماعي برای كارفرمايان ارسال مي گردد .
۲- انجام وظيفه به عنوان وكيل كارفرما در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي اعم از بدوي و تجديدنظر و تهيه لايحه دفاعيه و حضور در جلسات مربوطه،
۳- بررسی پيمانها، قرادادها و تفاهم نامه هاي پيمانكاري و ارائه مشاوره بيمه اي قبل و بعد از عقد قرارداد ها و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب و قانوني . ( با محوریت بیمه سازمان تامین اجتماعی)،
۴- پي گيري پرونده هاي سازمان تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري در مواردي كه رسيدگي صورت گرفته در هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي که مورد رضايت كارفرما قرار نگرفته باشد .
۵- پي گيري و اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با انواع قراردادها،
۶- ارائه خدمات مشاوره در زمينه حسابرسی بیمه ای و بازرسي از دفاتر قانوني ،
۷- راهنمايي و آموزش كارفرمايان و پيمانكاران جهت تنظيم صحيح ليست هاي بيمه و درج صحيح مربوط به مبالغ مشمول بيمه در ليستها و ساير مسائل مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي كه به نحوي به پرداختهاي بيمه اي مربوط مي شود .
۸- ارائه مشاوره درخصوص ساير امور مربوط به بيمه شدگان و كارفرمايان در زمينه تأمين اجتماعی،
۹- ارائه خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی در تمامی زمینه های دیگر مرتبط با تامین اجتماعی،
10- بررسي اسناد و مدارك شركتها و كمك در جهت رفع ايرادات و كمبود مدارك در زمينه حسابرسي بيمه اي
11- همكاري با حسابرسان سازمان تامبن اجتماعي در زمان رسيدگي به جهت ارائه مدارك و مستندات برابر قوانين و مقررات موضوعه
12- پي گيري بدهي اعلامي از سوي سازمان تامين اجتماعي در رابطه با حسابرسي صورت گرفته و تنظيم لايحه و حضور در هيئت هاي تشخيص مطالبات
13- انجام سایر امور مورد نیاز بیمه شدگان و کارفرمایان در زمینه تأمین اجتماعی .