خدمات حسابداری:


 انجام کلیه عملیات حسابداری و مالی (اشخاص حقیقی و حقوقی( شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و موسسات،
تهیه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی (اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده VAT)،
 تنظیم دفاتر قانونی شرکتها و موسسات طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانونی،
تهیه و ارسال منظم خلاصه معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م. به سازمان امور مالیاتی،
دریافت کد اقتصادی و مفاصا حساب بیمه،
تهیه صورتهای مالی استاندارد شرکتها طبق آخرین فرمت و استانداردهای حسابداری،
تهیه ترازهای حسابداری و ارائه گزارشهای مالی و محاسباتی خاص مورد نظر مدیران شرکت،
اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع مغایرت حساب شرکت با سایر شرکتها و اشخاص،
بررسی و تهیه گزارشهای لازم جهت رفع اختلاف مالی بین شرکاء،
حضور در جلسات و یا بررسی حسابها و مدارک مورد اختلاف به عنوان نماینده هر یک از شرکاء یا سهامداران در داخل و یا خارج از کشور،
 طراحی و پیاده سازی سیستمهای مالی و صنعتی،
تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مالی،
تدوین و نظارت بر اجرای کنترلهای داخلی،
تامین و استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نیاز مشتریان جهت حضور مداوم یا مقطعی در محل مشتری به منظور انجام عملیات حسابداری و مالیاتی با نظارت مدیران شرکت،
انجام عملیات حسابداری مشتریان در محل دفتر کار مشتریان و ارائه گزارشهای مالی مورد نیاز به مدیران
نظارت بر عملیات حسابداری مشتریان با هدف رفع نواقص و اشکالات و همچنین انجام بهینه و اصولی کار در شرکتهائی که کارکنان موجود آنها در حال حاضر مشغول انجام فعالیتهای عادی آن هستند.
تهیه ترازهای و یا صورتهای مالی به زبان انگلیسی جهت ارائه به سفارتخانه ها، بانکها، شرکتها و مراجع خارج از کشور به منظور مهاجرت، اخذ تسهیلات، اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و  . . .،
ارائه خدمات حسابداری و مالی به شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و ارائه گزارشهای مربوطه به سهامداران یا مدیران آنها به زبان انگلیسی، نظارت بر عملیات انبارگردانی دوره ای یا پایان سال شرکتها و  فروشگاههای زنجیره ای و . . . با امکان برنامه ریزی و انجام تمام یا بخشی از کار توسط همکاران شرکت و با نظارت مدیران آن،
تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ،
سایر خدمات حسابداری و مالی حسب مورد و بنا به نیاز مدیران شرکتها.