اموزش حسابرسی :


شرکت با توجه به رشد روز افزون علم و آموزشهای کوتاه مدت، با هدف بالا بردن سطح علمی و عملی فارغ التحصیلان رشته های حسابداری ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی و سایر رشته های مرتبط و کمک به تحقق این امر، دوره آموزشی کاربردی حسابرسی و تشریح کامل فرایند آن از ابتدای ورود حسابرس تا اتمام عملیات حسابرسی را بصورت کارگاهی برگزار می نماید .

* آموزش چگونگی بکارگیری قانون مالیات های مستقیم
* آموزش چگونگی بکارگیری قانون مالیات بر ارزش افزوده
* آموزش چگونگی تحریر دفاتر قانونی
* آموزش کلیه موضوعات مرتبط با حقوق و دستمزد
* آموزش زیر سیستم های مکانیزه مالی
* آموزش چگونگی اجرای فرایندهای انبار و انبار گردانی
* آموزش فرایند های اجرایی کلیه گرایش های حسابداری (صنعتی، بازرگانی، پیمانکاری، دولتی و ....)