اموزش حسابداری :


تدریس و آموزش کلیه واحدهای حسابداری در این شرکت بصورت خصوصی و توسط اساتید مجرب می باشد و با توجه به نیاز کارآموز از یادگیری، واحدهای حسابداری مورد نظر برگزار می گردد. نحوه آموزش حسابداری در این شرکت بصورتی است که بیشتر روی مهارت های عمومی و اصلی ضروری یعنی ثبت مکانیزه ، قوانین مالیاتی و حسابرسی تمرکز خواهد شد. آموزش حسابداری به کارکنان مالی شرکتها ، موسسات ، فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت ورود به بازار کار به صورت عملی و کاربردی از جمله اهداف شرکت می باشد و در دستیابی به این هدف شرکت اقدام به برپائی كارگاههای آموزشی جهت تقويت ، پرورش و تأمين كادر مالی موسسات وشركتها بصورت علمی و کاربردی بشرح ذیل می نماید:

برنامه کارآموزی و کارورزی :

شرکت اقدام به برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی حسابداری و حسابرسی برای دانشجویان رشته های حسابداری، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی و سایر رشته های مرتبط به صورت رایگان می نماید. دانشجویان با شرکت در دوره های کارآموزی و کارورزی شرکت می توانند ضمن کسب تجربه عملی و چگونگی بکارگیری دانش کسب شده، نسبت به اخذ تاییدیه کارورزی و کارآموزی دانشگاه محل تحصیل، از شرکت اقدام نمایند . لازم به ذکر است در صورت رضایتمندی شرکت و وجود انگیزه در کارورزان، ایشان می توانند دوره کارورزی و کارآموزی خود را با مدت زمان بیشتری به اتمام برسانند تا معلومات بیشتری در زمینه علم حسابداری فرا گیرند . دانشجویان با شرکت در کارگاه های حسابداری می توانند دوره های کارآموزی خود را سپری نمایند. هدف شرکت از برگزاری دوره های کارآموزی حسابداری این است که فارغ التحصیلان یا دانشجویان بتوانند با قرار گرفتن در محیط کار عملی، مهارتها و تکنیک های حسابداری را به بهترین شکل کسب نموده تا تجربه ایی لذت بخش و بدون استرس را تجربه نمایند و در آینده بتوانند در محیط کاری خویش با کیفیت بهتری حضور داشته باشند .